Gå till innehåll

Nya Kalixbron

NMI-teknik var med och byggde den nya Kalixbron. “Ett spännande projekt där vi fick agera problemlösare”, säger Jens Lundbäck, vd NMI-teknik.  

Bygget av den nya bron över Kalix älv startade 2019. I december 2021 öppnades bron för fordonstrafik och några månader senare var även gång- och cykelvägen klar. Den 320 meter långa och 15,2 meter breda bron är en samverkansbro, det vill säga en bro med betongfarbana på bärande stålbalkar.

   

NMI-teknik fick, som underleverantör till NCC, förtroendet att tillverka en rad olika stålkonstruktioner. Bland annat svetsades spontlådor. 

 

– Förenklat så är en spontlåda en stor stållåda som tränger undan vattnet. Efter att allt vatten pumpats ur lådan kan brofundamentet gjutas inuti denna, förklarar Jens. 

 

Utvecklande projekt 

Utöver detta levererades en hel del laserskuret material och plåtar. Dessutom skapade NMI-teknik stora täckkåpor som täcker brobalkarna, servicebryggan som sitter under bron, en dagvattenledning och upphängning till fjärrvärmekulverten.  

 

– Det har varit ett riktigt roligt projekt där vi fått möjlighet att tillverka en rad olika lösningar. Vi är glada att vi fick förtroendet, säger Jens. 

 
Bygget är slutbesiktigat och den nya bron kan bära fordon med upp till 74 tons bruttovikt.  

Uppdrag2
En av de stora täckkåporna till brobalkarna redo att lämna verkstan.
Uppdrag5
Här är en av spontlådorna som svetsades av NMI-teknik.

Fler nyheter

Effektiv renovering av skopor

Effektiv renovering av skopor

Är du i behov av att rusta upp din skopa? Inga problem – det löser vi.

Nytt år – nya möjligheter

Nytt år – nya möjligheter

Ett nytt spännande år är här. Kanske innebär det en och annan ny utmaning, men framför allt – nya möjligheter.

Nya Kalixbron

Nya Kalixbron

NMI-teknik var med och byggde den nya Kalixbron. “Ett spännande projekt där vi fick agera problemlösare”, säger Jens Lundbäck, vd NMI-teknik.